liikennepolitiikka

Kilometrikorvaukset suosivat autoilua

Suomessa liikennepolitiikan tavoitteeksi on otettu kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen. Tavoitteena on kasvattaa näiden osuutta liikennesuoritteesta ja vähentää siten hiilidioksidipäästöjä ja muita haittavaikutuksia kuten onnettomuuksia, ruuhkia ja ilman pienhiukkasia. Toteutus on kuitenkin jäänyt osin vajaaksi, sillä verotus edelleen monilta osin suosii yksityisautoilua. Ehkä selkein esimerkki ovat työsuhdeautot ja kilometrikorvaukset jotka ovat verokohtelultaan hyvin edullisia. Työnantaja […]

Pyöräilyaktivismi netissä ja kaduilla

Pyöräily on arkinen, sujuva ja turvallinen kulkumuoto suurelle joukolle kansalaisia. Silti, varsinkin takavuosina, pyöräilijät kokivat olevansa usein marginaalissa liikennesuunnittelussa ja jopa suoranaista pyörävihamielisyyttä saattoi esiintyä. Erityisiä ongelmapisteitä ovat olleet kaupunkikeskustat, joissa eri kulkuvälineet kilpailevat rajoitetusta tilasta. Viime vuosina tilanne on parantunut. Pyöräily nähdään osana viihtyisää ja elinvoimaista kaupunkia, ja kevyen liikenteen osuuden kasvulla on vaikutusta […]

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriö julkaisi keväällä 2018 Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman. Sen avulla pyritään parantamaan kevyen liikenteen kasvun edellytyksiä Suomessa. Tavoitteeksi ohjelmassa asetettiin matkamäärien 30% kasvu vuoteen 2030 mennessä, mikä on sama kuin ilmasto- ja energiastrategiassa. Suomi julkisti YK:n ilmastokokouksessa syksyllä 2019 tavoitteekseen olla hiilineutraali jo vuonna 2035. Liikenteen päästöjen vähentäminen on keskeisessä roolissa tavoitteen saavuttamisessa. […]

Siirry sivun alkuun